Přeskočit navigaci

Samostatný kožařský technik technolog

Charakteristika

Samostatný kožařský technik technolog komplexně sestavuje technologické postupy, zavádí nové technologické systémy do kožedělných výrobních procesů, vede technickou a technologickou dokumentaci, zajišťuje technologickou přípravu výroby a sleduje dodržování stanovených technologických postupů a parametrů.

Činnosti

  • Aplikování evropských směrnic a českých norem do technologií kožedělné výroby.
  • Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů.
  • Stanovování technického vybavení pro dané technologie.
  • Stanovování technických a technologických podmínek výrobních procesů.
  • Určování vhodné materiálové sestavy pro konkrétní výrobky.
  • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vyvíjení a sestavování nových technologických postupů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.