Přeskočit navigaci

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby

Charakteristika

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby řídí a koordinuje výrobní činnost jednotlivých kožedělných jednotek, provádí operativní zásahy do výrobního procesu.

Činnosti

 • Aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu do výrobního systému.
 • Kontrola dodržování harmonogramů včasného plnění jednotlivých zakázek.
 • Koordinace materiálového zabezpečení výroby.
 • Koordinace výrobních úkolů mezi jednotlivými dílnami provozu.
 • Příprava operativních plánů výroby, kontrola jejich plnění.
 • Řízení výrobního kožedělného provozu.
 • Sledování a zavádění nových norem a technologií do výrobního procesu.
 • Sledování dodržování bezpečnosti práce.
 • Vedení a motivace podřízených pracovníků.
 • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
 • Zabezpečování strojního a technického vybavení v rámci provozu, koordinace jeho efektivního využití.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti chodu jednotlivých úseků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31227 - Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie 33 569 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.