Přeskočit navigaci

Samostatný kožařský technik

Charakteristika

Samostatný kožařský technik řídí a koordinuje kožedělnou výrobu, operativně řeší dílčí problémy ve výrobním procesu, komplexně zajišťuje technickou a technologickou přípravu výroby, kontroluje dodržování technologické kázně a bezpečnostních předpisů, zpracovává, nově vytváří a vede technickou a technologickou dokumentaci, organizuje technickou připravenost výroby, řídí systémy kvality, vytváří nové modely, vzory a kolekce, nákupem materiálů zabezpečuje výrobní proces.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování materiálového zásobování a technické vybavenosti.
 • Kontrola dodržování technologické kázně a bezpečnosti práce.
 • Koordinace jednotlivých úseků za účelem plynulého chodu výrobní jednotky.
 • Modelování nových vzorů, konstrukční příprava nových modelů.
 • Namátková a systematická kontrola kvality surovin, materiálů a hotových výrobků.
 • Navrhování nových kolekcí.
 • Operativní řešení výrobních procesů.
 • Organizace systému řízení kvality.
 • Podílení se na vývojových úkolech.
 • Příprava výrobního procesu z hlediska technologického.
 • Řízení pracovního týmu.
 • Řízení výrobních kožedělných úseků a organizace jejích činnosti.
 • Vypracovávání a vedení technické dokumentace.
 • Zajišťování zkoušek a ověřování předepsaných parametrů u surovin, materiálů a hotových výrobků, organizování zkoušek.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání