Přeskočit navigaci

Kožařský technik designér a modelář

Charakteristika

Kožařský technik designér a modelář provádí jednodušší designérské a konstrukční práce na nových modelech a výrobcích v kožedělné výrobě.

Činnosti

  • Navrhování a vytváření designů pro jednodušší modely, vzory a kolekce výrobků.
  • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků.
  • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců, rozvádění šablon.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci 16 340 21 065
34324 - Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační 13 472 24 916

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.