Přeskočit navigaci

Kožařský technik mistr

Charakteristika

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Činnosti

 • Administrativní úkony, zpracování mzdových podkladů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Mezioperační a konečná namátková kontrola kvality.
 • Posuzování kvality vstupních surovin a materiálů.
 • Proškolování podřízených v otázkách BOZP.
 • Provádění operativních zásahů do výrobního procesu.
 • Příprava výroby podle technické dokumentace.
 • Připravování podkladů pro výpočet mezd podřízených.
 • Řízení a organizace práce daného technologického úseku.
 • Sledování a organizování dělby práce.
 • Sledování dodržování bezpečnostních předpisů.
 • Zajišťování a vedení výrobní evidence.
 • Zajišťování plnění plánu v předepsané kvalitě, množství, sortimentu a čase.
 • Zajišťování pracovních podmínek s ohledem na dodržování BOZP.
 • Zajišťování strojů a pomocného zařízení pro výrobu dané technologie.
 • Zajišťování základních personálních úkonů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 28 472 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání