Přeskočit navigaci

Kožařský technik

Charakteristika

Kožařský technik zhotovuje návrhy a modely kožedělných výrobků, sestavuje a vede technickou dokumentaci, připravuje technologické postupy a sleduje jejich dodržování, zajišťuje suroviny, materiál, polotovary, komponenty, stroje a zařízení, organizuje práci, řídí a plánuje pracovní činnosti a chod výroby, provádí vstupní, mezioperační a konečnou kontrolu kvality surovin, materiálů a hotových výrobků.

Činnosti

 • Kontrolování dodržování technologických postupů.
 • Modelování výrobků.
 • Operativní řízení výroby.
 • Organizování a provádění kvalitativních zkoušek hotových výrobků.
 • Organizování a provádění zkoušek kvality vstupních surovin, materiálů a komponentů.
 • Plánování výroby.
 • Provádění vstupní kontroly u dodávaných surovin a materiálů.
 • Provádění výstupní kontroly hotových výrobků.
 • Řízení a organizování práce na vymezeném technologickém úseku.
 • Řízení pracovního kolektivu.
 • Sledování dodržování bezpečnostních předpisů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Výpočet spotřeby surovin a materiálů.
 • Vypracovávání příslušné technické dokumentace.
 • Vytváření návrhů modelů a vzorů kožedělných výrobků.
 • Zajišťování materiálové přípravy výroby.
 • Zajišťování technické přípravy výroby.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání