Přeskočit navigaci

Textilní návrhář specialista

Charakteristika

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Činnosti

  • Navrhování a vytváření nových vzorů klasickými a digitálními technologiemi.
  • Organizace vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů i z invence vlastní a z invence řízeného kolektivu
  • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
  • Rozhodování o volbě materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
  • Řízení průzkum trhu, sledování požadavku zákazníků, mapování konkurence.
  • Řízení sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
  • Řízení spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vyhodnocování ekonomiky dezénové kolekce.
  • Vypracování strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 00 22 940
21632 - Módní návrháři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání