Přeskočit navigaci

Vedoucí textilní technolog

Charakteristika

Vedoucí textilní technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé textilní výroby.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování technologické přípravy textilní výroby.
  • Kontrola dodržování technologických a technických postupů.
  • Koordinace ověřování nových technologických postupů, činností a materiálů.
  • Navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Spolupráce na optimalizaci postupů, norem spotřeby času a materiálů.
  • Spolupráce na tvorbě cen nových výrobků.
  • Spolupráce s vývojem.
  • Spolurozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21493 - Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech 36 358 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání