Přeskočit navigaci

Textilní manažer

Charakteristika

Textilní manažer řídí provoz a organizuje práci rozsáhlých textilních výrob na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Činnosti

  • Kontrola technického stavu strojů a zařízení a využití výrobní techniky.
  • Koordinace činnosti výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
  • Rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a technologických změnách.
  • Řízení a organizace práce samostatných textilních techniků nižších organizačních celků.
  • Řízení výroby rozsáhlých textilních výrob podle operativních plánů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování a kontrola plnění úkolů ve výrobě a ekonomice provozu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání