Přeskočit navigaci

Samostatný textilní technik manažer

Charakteristika

Samostatný textilní technik manažer řídí provoz a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Činnosti

 • Evidence produkce a příslušné provozní dokumentace.
 • Kontrola hospodárného využívání materiálu a používaných technologií.
 • Koordinace činnosti výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a technologických změnách.
 • Řízení a hodnocení pracovníků.
 • Řízení a organizace bezchybného a bezpečného průběhu směny.
 • Řízení a organizace práce textilních techniků mistrů.
 • Řízení výroby podle operativních plánů.
 • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice provozu.
 • Zajišťování celkového bezporuchového stavu strojové techniky a využití výrobní techniky.
 • Zajišťování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Zajišťování podkladů pro výpočet mzdových náležitostí a prvotních personálních úkonů na svěřeném úseku.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 28 472 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.