Přeskočit navigaci

Samostatný textilní návrhář

Charakteristika

Samostatný textilní návrhář navrhuje nové vzory a kolekce textilií.

Činnosti

  • Aktivní podíl na navrhování nových vzorů – dezénů.
  • Aktivní podíl na zpracování témat.
  • Evidence příslušné technické dokumentace.
  • Příprava podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
  • Realizace trendových témat na nových a efektivních materiálech.
  • Sledování módních trendů a podílení se na vytváření nové kolekce.
  • Sledování technologických postupů při realizaci návrhu.
  • Zpracování dílčích podkladů a vzorků dle pokynů vycházejících ze zadávacích podmínek trendů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci 16 340 21 065
34324 - Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační 13 472 24 916

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání