Přeskočit navigaci

Samostatný textilní technik technolog

Charakteristika

Samostatný textilní technik technolog zajišťuje vývoj výrobků v textilní výrobě, výrobu vzorků a prototypů.

Činnosti

  • Během výroby prototypů a vzorků ověřování úplnosti výkresů, vhodnosti postupu zpracování a funkčních vlastností, stanovování optimální spotřeby materiálu a času.
  • Evidence poznatků, získaných při výrobě vzorků a prototypů, jejich promítnutí do výrobních podkladů.
  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Po uvedení do výroby kontrola norem spotřeby času a materiálu a provádění nutných změn a korekcí.
  • Provádění předepsaných zkoušek funkčních, technologických, trvanlivostních a spolehlivosti, zpracovávání protokolů o výsledcích.
  • Spolupráce s technology a mistry při řešení inovace výrobků, spolupráce při oponentním řízení.
  • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
  • Zabezpečování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků, zodpovědnost za jejich úplnost a názornost.
  • Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, včetně potřebné dokumentace.
  • Zpracování podkladů pro cenovou politiku, kalkulaci cen.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.