Přeskočit navigaci

Samostatný textilní technik

Charakteristika

Samostatný textilní technik řídí provoz a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité textilní výroby a rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých konstrukcí textilií.

Činnosti

 • Konstrukční řešení textilních výrobků.
 • Koordinace činnosti svěřeného úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty.
 • Řízení a organizace bezchybného a bezpečného průběhu práce na svěřeném úseku.
 • Řízení výroby na svěřeném úseku podle operativních plánů.
 • Řízení, hodnocení a organizace práce podřízených pracovníků.
 • Spolupráce na nových koncepcích.
 • Spolupráce na odstraňování technologických nedostatků ve výrobě.
 • Technické zpracování návrhů.
 • Tvorba technicko-hospodářských norem.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence produkce.
 • Vyhodnocování plnění úkolů a kontrola.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy textilních výrob.
 • Zajišťování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání