Přeskočit navigaci

Textilní technik kvality

Charakteristika

Textilní technik jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v textilní výrobě.

Činnosti

  • Kontrola a provádění klasifikace vzorků a jejich porovnávání s požadavky zákazníka.
  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek.
  • Spolupráce s technology a mistry při řešení jakosti výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
  • Zajišťování mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
  • Zajišťování vstupní kontroly surovin, materiálů a dalších komponentů.
  • Zpracování klasifikačních podmínek a etalonů.
  • Zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání