Přeskočit navigaci

Textilní technik technolog

Charakteristika

Textilní technik technolog zajišťuje vývoj výrobků v textilní výrobě, výrobu vzorků a prototypů.

Činnosti

  • Evidence poznatků, získaných při výrobě vzorků a prototypů, jejich promítnutí do výrobních podkladů.
  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Ověřování úplnosti výkresů, vhodnosti postupu zpracování a funkčních vlastností, stanovování optimální spotřeby materiálu a času během výroby prototypů a vzorků.
  • Po uvedení do výroby kontrola norem spotřeby času a materiálu a provádění nutných změn a korekcí.
  • Provádění předepsaných zkoušek funkčních, technologických, trvanlivostních a spolehlivosti, zpracovávání protokolů o výsledcích.
  • Spolupráce s technology a mistry při řešení inovace výrobků, spolupráce při oponentním řízení.
  • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
  • Zabezpečování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků, zodpovědnost za jejich úplnost a názornost.
  • Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, včetně potřebné dokumentace.
  • Zpracování podkladů pro cenovou politiku, kalkulaci cen.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání