Přeskočit navigaci

Textilní technik dispečer

Charakteristika

Textilní technik dispečer řídí textilní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Odstraňování poruch ve výrobě operativními zásahy.
  • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
  • Rozepisování denních a dekádních plánů.
  • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
  • Sestavování operativních plánů provozu podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností.
  • Spolupráce na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů.
  • Využívání automatických řídících a informačních systémů pro rozpisy operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů, evidenci spotřeby materiálu, strojních časů, produkce, výkonů atd.
  • Zajišťování operativní evidence a záznamů.
  • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31197 - Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech 29 437 28 213

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání