Přeskočit navigaci

Textilní technik

Charakteristika

Textilní technik řídí provoz a organizuje práci na vymezeném dílčím technologickém úseku v zájmu zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby. Stanovuje dílčí technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu na vymezeném úseku, rozpracovává jednoduché výtvarné návrhy do méně složitých konstrukcí textilií, zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu i vyřizování reklamací od odběratelů.

Činnosti

 • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek a zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy včetně zpracování konstrukčních podkladů a technického zpracování návrhů pro textilní výrobky a spolupráce při realizaci ve výrobě.
 • Řízení a organizace bezchybného a bezpečného průběhu práce ve svěřených pracovních úsecích.
 • Řízení a organizace práce podřízených pracovníků.
 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností.
 • Určování základní technologie a zpracování technologických postupů a spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Zabezpečení plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby, odstraňování poruch ve výrobě operativními zásahy.
 • Zajišťování technologické kázně, předepsané kvality výrobků, kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zajišťování vstupní kontroly surovin, materiálů a dalších komponentů a mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání