Přeskočit navigaci

Rybářský specialista

Charakteristika

Rybářský specialista koordinuje a řídí provoz rybničního hospodářství a zařízení pro chov ryb.

Činnosti

  • Organizace odbytu a prodeje tržních ryb a vodní drůbeže.
  • Řízení chovu ryb v rybnících a chovu vodní drůbeže.
  • Řízení intenzivních chovů ryb.
  • Řízení procesu zpracování ryb.
  • Vedení příslušné dokumentace, včetně elektronického zpracování dat.
  • Vedení vodohospodářské a pozemkové agendy rybníků a ostatních ploch.
  • Zpracovávání plánů a programů rybničního hospodářství.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21324 - Specialisté v oblasti rybářství 00 30 390

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání