Přeskočit navigaci

Veterinární lékař

Charakteristika

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství, ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu zvířat.

Činnosti

  • Kontrola dodržování platných právních předpisů a veterinárních hygienických požadavků a zásad.
  • Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů.
  • Kontrola krmiv a krmných komponentů.
  • Kontrola plnění veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků pro chov a výživu zvířat.
  • Poradenská činnost v oblasti chovu zvířat.
  • Provádění a vyhodnocování speciálních laboratorních prací.
  • Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků.
  • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
  • Vedení vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat.
  • Vyhodnocování výsledků prohlídek jatečních zvířat.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2250 - Veterinární lékaři 31 778 35 228
22500 - Veterinární lékaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání