Přeskočit navigaci

Veterinární technik

Charakteristika

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Činnosti

 • Asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků.
 • Asistence při provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních.
 • Kontrola dodržování hygienických podmínek.
 • Kontrola krmiv a krmných komponentů.
 • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře.
 • Odběr vzorků a provádění dílčích vyšetření.
 • Poradenská činnost.
 • Prohlídka masa na jatkách pod dohledem veterinárního lékaře.
 • Prohlídky zvířat a provádění diagnóz.
 • Provádění běžných laboratorních prací.
 • Provádění umělé inseminace a očkování zvířat.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3240 - Veterinární technici a asistenti 00 23 533
32400 - Veterinární technici a asistenti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání