Přeskočit navigaci

Zemědělský specialista agronom

Charakteristika

Zemědělský specialista agronom koordinuje a řídí rostlinnou výrobu, stanovuje koncepční záměry, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování, organizace a řízení rostlinné výroby.
  • Provádění analýz a expertních posouzení efektivity rostlinné výroby.
  • Příprava, organizace a řízení specializovaných výrob při pěstování rostlin a plodin.
  • Realizace obchodní činnosti v rostlinné výrobě.
  • Specializovaná poradenská, metodická a odborná práce.
  • Stanovování investiční a provozní náročnosti v rostlinné výrobě.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21321 - Specialisté v oblasti agronomie 38 027 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.