Přeskočit navigaci

Zemědělský specialista

Charakteristika

Zemědělský specialista řídí živočišnou, rostlinnou a zahradnickou výrobu, stanovuje koncepční záměry, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v příslušných oblastech.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování, koordinace přípravy a řízení rostlinné, živočišné výroby a zahradnické výroby.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Řízení a organizace specializovaných výrob a služeb.
 • Řízení odbytu a prodeje produkce.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zemědělské a zahradnické výroby.
 • Stanovování koncepčních záměrů v zemědělské a zahradnické výrobě.
 • Tvorba a zajišťování výrobní a marketingové strategie v zemědělské a zahradnické výrobě.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Zajišťování úkolů v oblasti ekonomiky.
 • Zavádění a využívání moderních postupů ve výrobě.
 • Zpracovávání plánů a struktury zemědělské a zahradnické produkce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání