Přeskočit navigaci

Zootechnik

Charakteristika

Zootechnik zajišťuje stanovené technologické postupy v chovech zvířat.

Činnosti

  • Dohled nad dodržováním technologických postupů v jednotlivých chovech zvířat.
  • Dohled nad zdravotním stavem zvířat a welfare.
  • Provádění selekce.
  • Řízení a koordinace provozních činností ve vazbě na další úseky živočišné výroby.
  • Stanovování krmných dávek podle druhů i kategorií zvířat.
  • Určování způsobů ustájení zvířat v chovech.
  • Vedení provozní dokumentace.
  • Zajišťování inseminace a veterinárních ošetření.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31422 - Zootechnici 26 023 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání