Přeskočit navigaci

Zemědělský technik

Charakteristika

Zemědělský technik zajišťuje ucelené technologické postupy v chovech zvířat a při pěstování plodin v semenářství, zelinářství a ovocnářství.

Činnosti

  • Řízení provozu, seřizování, zajišťování oprav mechanizačních nebo automatických strojů a zařízení.
  • Řízení živočišné výroby a zajišťování návazností na další úseky výroby.
  • Sledování vývoje ekonomiky.
  • Stanovování technologických postupů v zemědělské výrobě.
  • Stanovování způsobů chovu, krmných dávek, kontroly technologických režimů.
  • Stanovování způsobů pěstování plodin na stanovených půdních plochách.
  • Určování a zajišťování technologických postupů v chovech zvířat.
  • Vedení a zpracovávání provozní dokumentace.
  • Zajišťování pracovních a obchodních činností.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání