Přeskočit navigaci

Včelař

Charakteristika

Včelař vykonává komplexním způsobem činnosti náležející k chovu včel.

Činnosti

 • Chov včelích matek, jejich značení a výměna.
 • Kontrola, údržba a drobné opravy včelařských pomůcek, zařízení a vybavení.
 • Obnova včelstev, jejich spojování, rozšiřování a rozmnožování.
 • Ošetřování včelstev v průběhu celého včelařského roku.
 • Péče o souše, pylové a medné plásty.
 • Pěstování a ošetřování včelařsky významných rostlin.
 • Shromažďování údajů o pracovních postupech a výsledcích produkce.
 • Zabezpečování opatření k zajištění zdraví včelstev, včetně laboratorního vyšetřování vzorků včel na nemoci, choroby a škůdce.
 • Zabezpečování opylovací činnosti, přeprava a usazování úlů do vhodných lokalit.
 • Získávání, úprava a skladování včelích produktů a jejich příprava pro prodej.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání