Přeskočit navigaci

Vedoucí poštovního provozu

Charakteristika

Vedoucí poštovního provozu vykonává administrativní, kontrolní a dispečerské činnosti v poštovním provozu a poštovní přepravě, organizuje a koordinuje činnost zaměstnanců sběrného přepravního uzlu.

Činnosti

  • Dispečerské řízení poštovní přepravy.
  • Jednání s mimorezortními orgány.
  • Operativní a metodické vedení specializovaných činností na úseku provozu pošty a poštovní přepravy.
  • Organizace a koordinace činností zaměstnanců sběrného přepravního uzlu v rámci technologických procesů poštovní přepravy.
  • Řízení, organizace činností a vedení zaměstnanců v organizačních útvarech v provozu pošty a přepravy.
  • Vedení samostatných provozoven pošty a přepravy.
  • Vykonávání kontrolní a inspekční činnosti.
  • Zabezpečování lektorské činnosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání