Přeskočit navigaci

Inženýr letového provozu

Charakteristika

Inženýr letového provozu komplexně řídí letecký provoz ve vzdušném prostoru státu.

Činnosti

  • Komplexní radiolokační řízení letadel ve vzdušném prostoru České republiky.
  • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se stanovišti řízení letového provozu v rámci státu.
  • Provádění kontrol a šetření událostí ve službě řízení letového provozu.
  • Rozhodování v procesu řízení letového provozu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3154 - Řídící letového provozu 185 932 00
31540 - Řídící letového provozu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání