Přeskočit navigaci

Řídící letového provozu

Charakteristika

Řídící letového provozu řídí letový provoz, zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR.

Činnosti

  • Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru.
  • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se spolupracujícími stanovišti a pracovišti v rámci státu.
  • Udržování rozestupů mezi letadly a navigace po letových tratích v příslušných letových hladinách ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
  • Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel.
  • Vydávání letových povolení a příkazů letadlům.
  • Zajištění propustnosti vzdušného prostoru a minimalizace zpoždění letů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání