Přeskočit navigaci

Technik letecké dopravy

Charakteristika

Technik letecké dopravy asistuje při řízení pohybu letadel na odbavovací ploše a vykonává dílčí činnosti spojené s řízením letového provozu.

Činnosti

  • Asistence při řízení pohybu letadel na odbavovací ploše a na pojezdových a přistávacích drahách.
  • Spolupráce s řídícím letového provozu.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání