Přeskočit navigaci

Systémový inženýr řídícího systému

Charakteristika

Systémový inženýr řídícího systému komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídících technologických systémů a nastavování parametrů jejich optimálního provozu.

Činnosti

  • Parametrizace řídicího systému v souladu s potřebami provozu.
  • Vyhodnocování funkce a působení řídícího systému v návaznosti na stávající potřeby a možnosti řídících systémů nebo v průběhu mimořádných stavů.
  • Zajišťování řádného technického stavu řídících technologických systémů a navrhování jejich dalšího vývoje v návaznosti na potřeby.
  • Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu.
  • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu řídících systémů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 42 969 30 681
25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.