Přeskočit navigaci

Inženýr IT a řídících systémů

Charakteristika

Inženýr IT a řídících systémů komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídících technologických systémů a nastavení parametrů jejich optimálního provozu podle podmínek programového a systémového vybavení a s ohledem na potřeby uživatelů.

Činnosti

  • Komplexní operativní řízení a koordinování nejsložitějších oprav prostředků informační techniky včetně počítačových sítí.
  • Navrhování a vypracování hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů informační techniky.
  • Soustřeďování a spravování technických informací pro předvídání možností zlepšení procesů zpracování dat.
  • Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware-software.
  • Zajišťování procesu optimalizace využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.