Přeskočit navigaci

Specialista správy operačních systémů a sítí

Charakteristika

Specialista správy operačních systémů a sítí komplexně ověřuje, oživuje a nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí.

Činnosti

  • Navrhování efektivního využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí.
  • Navrhování koncepce rozvoje a inovace počítačových sítí z hlediska technického a systémového vybavení.
  • Navrhování systémů zajišťujících ochranu dat, přidělování přístupových adres a oprávnění.
  • Stanovování inovace technických, systémových a programových prostředků.
  • Stanovování způsobů ochrany dat a jejich zálohování.
  • Vymezování kapacit počítačů a průchodnosti počítačových sítí.
  • Zajišťování výběru, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 42 969 30 681
25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.