Přeskočit navigaci

Systémový inženýr správy aplikací

Charakteristika

Systémový inženýr správy aplikací spravuje, rozvíjí a řídí procesy počítačového zpracování dat a tvorby výstupních sestav.

Činnosti

  • Koordinování a řízení správy aplikací.
  • Navrhování a zavádění systémů ochrany dat a zabezpečení celých aplikací.
  • Navrhování systémů zálohování dat a jejich zabezpečení.
  • Stanovování harmonogramu prací, jejich organizování a zajišťování nestandardních výstupů pro uživatele.
  • Zavádění jednotné metodiky a technologických norem pro správu a administraci aplikací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 42 969 30 681
25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.