Přeskočit navigaci

Programátor analytik

Charakteristika

Programátor analytik na základě systémové analýzy procesů a požadavků uživatelů vytváří logické a strukturální diagramy informačních systémů a počítačových aplikací, programuje, testuje a ladí počítačové programy.

Činnosti

  • Analyzování procesů, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů.
  • Navrhování a projednávání koncepce řešení počítačových aplikací.
  • Testování a ladění komplexních programových celků a složitých úloh.
  • Vytváření programových a datových struktur.
  • Vytváření projektové dokumentace - logických a strukturálních diagramů informačních systémů a jednotlivých počítačových aplikací.
  • Vytváření systémové a uživatelské dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2514 - Programátoři počítačových aplikací 43 888 32 417
25140 - Programátoři počítačových aplikací 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání