Přeskočit navigaci

Správce operačních systémů a sítí

Charakteristika

Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Činnosti

  • Definování a přidělování adres a přístupových práv uživatelům.
  • Detekování vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů.
  • Implementování firemních a systémových aplikací a programů.
  • Monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí.
  • Optimalizování využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů.
  • Přebírání, ověřovaní, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů a počítačových sítí.
  • Vedení a udržování příslušné dokumentace.
  • Zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování.
  • Zajišťování správy počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3513 - Technici počítačových sítí a systémů 36 212 29 057
35130 - Technici počítačových sítí a systémů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.