Přeskočit navigaci

Samostatný správce aplikací

Charakteristika

Samostatný správce aplikací zajišťuje chod a správnou funkci počítačových aplikací a procesů zpracování dat.

Činnosti

  • Definování problémů uživatelů a jejich řešení se všemi účastníky správy systémů, popř. s jeho dodavateli.
  • Řešení nestandardních situací a jejich konzultace s uživateli a dodavateli.
  • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.
  • Zajišťování konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací.
  • Zajišťování ochrany a údržby databází.
  • Zajišťování správy jednotlivých počítačových aplikací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3512 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 35 437 29 381
35120 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání