Přeskočit navigaci

Samostatný programátor

Charakteristika

Samostatný programátor na základě analyticko-projektové dokumentace vytváří jednotlivé části počítačových aplikací a provádí jejich testování a ladění.

Činnosti

  • Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace.
  • Studování analytické dokumentace - logických a strukturálních diagramů aplikací a databází.
  • Testování aplikací a úloh.
  • Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
  • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
  • Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
  • Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 30 224 26 016
35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání