Přeskočit navigaci

Technik IT

Charakteristika

Technik IT zajišťuje fungování ucelených částí hardware a jejich instalaci včetně oživování do provozních podmínek.

Činnosti

  • Instalování hardware, jeho oživování a uvádění do provozu.
  • Instalování základního systémového a programového vybavení.
  • Vedení operativně-technické dokumentace.
  • Zajišťování prevence a běžné údržby ucelených částí hardware.
  • Zajišťování servisu vybraného okruhu hardware.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 30 224 26 016
35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 00 00
3512 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 35 437 29 381
35120 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 00 00
3513 - Technici počítačových sítí a systémů 36 212 29 057
35130 - Technici počítačových sítí a systémů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání