Přeskočit navigaci

Správce aplikací

Charakteristika

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Činnosti

  • Dodržování provozních standardů a norem.
  • Odstraňování havarijních situací.
  • Udržováních databází ve více uživatelských systémech.
  • Vedení příslušné evidence a dokumentace.
  • Zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování.
  • Zajišťování ochrany autorských práv v oblasti software.
  • Zajišťování správy dílčích modulů aplikací.
  • Zajišťování standardních výstupů pro uživatele.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3511 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 30 224 26 016
35110 - Technici provozu informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání