Přeskočit navigaci

Operátor výpočetní techniky

Charakteristika

Operátor výpočetní techniky provádí vkládání dat a obsluhu počítačových aplikací podle přesných instrukcí.

Činnosti

  • Obsluhování periferních zařízení počítačových systémů.
  • Obsluhování počítačových aplikací dle technologických postupů, norem a standardů.
  • Odstraňování mimořádných stavů ve spolupráci s dalšími odbornými profesemi.
  • Provádění korekcí základních řídících operací a instrukcí.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.
  • Zabezpečování komunikace s dodavateli vstupních dat při ověřování jejich správnosti.
  • Zajišťování distribuce výstupních informací uživatelům.
  • Zálohování datových souborů a knihoven.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4132 - Pracovníci pro zadávání dat 19 813 21 330
41321 - Operátoři počítačů pro vkládání dat 00 21 156

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání