Přeskočit navigaci

Statistik specialista

Charakteristika

Statistik specialista vykonává složité statistické práce s využitím matematicko-statistických metod a ekonomických modelů, zpracovává komplexní analýzy a provádí kvalifikované odhady, vytváří hlavní metodické nástroje a zpracovává statistické materiály koncepčního charakteru.

Činnosti

 • Aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
 • Metodické vymezení makroekonomických analýz a predikcí včetně ověřování a využívání matematicko-statistických metod.
 • Navrhování a realizace opatření k nápravě nežádoucího vývoje sledovaných ukazatelů.
 • Provádění analýz pro ověřování konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.
 • Sestavování národních účtů, vytváření odhadů semidefinitivních a definitivních výsledků vývoje HDP včetně metodického vymezování zásadních položek.
 • Sestavování národních účtů.
 • Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.
 • Tvorba dílčích koncepcí statistické služby.
 • Tvorba metodiky celostátních úsekových statistik, jejich analýz a kvalifikované odhady vývoje makrospolečenských ukazatelů.
 • Tvorba vrcholových metodických zásad, postupů, pokynů a nástrojů statistické služby.
 • Zpracovávání odborných komentářů, posudků a stanovisek ke statistickým výsledkům a vývojovým trendům.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2120 - Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 44 593 34 421
21202 - Specialisté v oblasti statistiky 40 118 34 411

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání