Přeskočit navigaci

Odborný statistik

Charakteristika

Odborný statistik vykonává odborné statistické práce, vytváří jednotlivé typy metodických nástrojů, připravuje statistická zjišťování s předem danými vnitřními a vnějšími vazbami a organizuje složitá statistická šetření.

Činnosti

  • Analýza požadavků uživatelů statistických údajů.
  • Hodnocení konzistence statistických zjišťování.
  • Koordinace zjišťování statistických údajů.
  • Organizování složitých celostátních statistických šetření.
  • Poskytování statistických informací včetně jejich vyhodnocování v rámci informačních služeb.
  • Tvorba metodických zásad, postupu, pokynů.
  • Zpracování analýz a publikačních výstupů ze statistických údajů.
  • Zpracování podkladů a syntéza údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3314 - Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 34 700 26 059
33142 - Odborní pracovníci v oblasti statistiky 32 540 26 053

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání