Přeskočit navigaci

Odborný statistik

Charakteristika

Odborný statistik vykonává odborné statistické práce, vytváří jednotlivé typy metodických nástrojů, připravuje statistická zjišťování s předem danými vnitřními a vnějšími vazbami a organizuje složitá statistická šetření.

Činnosti

  • Analýza požadavků uživatelů statistických údajů.
  • Hodnocení konzistence statistických zjišťování.
  • Koordinace zjišťování statistických údajů.
  • Organizování složitých celostátních statistických šetření.
  • Poskytování statistických informací včetně jejich vyhodnocování v rámci informačních služeb.
  • Tvorba metodických zásad, postupu, pokynů.
  • Zpracování analýz a publikačních výstupů ze statistických údajů.
  • Zpracování podkladů a syntéza údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3314 - Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 34 700 26 059
33142 - Odborní pracovníci v oblasti statistiky 32 540 26 053

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání