Přeskočit navigaci

Statistik

Charakteristika

Statistik vykonává práce související se sběrem statistických údajů včetně provádění jednoduchých logických kontrol.

Činnosti

  • Dílčí kontrola správnosti podle předem zadaných kriterií.
  • Pořizování a vedení statistických údajů a evidencí podle stanovených postupů.
  • Provádění nejjednodušších statistických šetření podle předem daných postupů.
  • Příprava dílčích podkladů pro zpracování statistických výstupů.
  • Základní třídění vstupních údajů dle předem stanovených postupů.
  • Zpracování nesložitých standardních výstupů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43121 - Úředníci v oblasti statistiky 28 776 24 755

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání