Přeskočit navigaci

Auditor

Charakteristika

Auditor ověřuje účetní závěrky, závažné hospodářské operace a správnost vedení účetnictví (vnější audit), provádí kontrolu dodržování všeobecně závazných norem, vnitřních předpisů a stanovených postupů (vnitřní audit).

Činnosti

  • Kontrola dodržování vnitropodnikových norem a předpisů.
  • Kontrola dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů.
  • Ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek.
  • Provádění prověrek účetních a hospodářských výkazů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání a projednávání kontrolních zpráv.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24112 - Účetní auditoři 39 647 32 997

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání