Přeskočit navigaci

Auditor

Charakteristika

Auditor ověřuje účetní závěrky, závažné hospodářské operace a správnost vedení účetnictví (vnější audit), provádí kontrolu dodržování všeobecně závazných norem, vnitřních předpisů a stanovených postupů (vnitřní audit).

Činnosti

  • Kontrola dodržování vnitropodnikových norem a předpisů.
  • Kontrola dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů.
  • Ověřování účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek.
  • Provádění prověrek účetních a hospodářských výkazů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání a projednávání kontrolních zpráv.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24112 - Účetní auditoři 39 647 32 997

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání