Přeskočit navigaci

Správce specialista

Charakteristika

Správce specialista řídí, organizuje a koordinuje technickou správu rozsáhlého hmotného majetku a komplexně zajišťuje technickosprávní řízení při realizaci staveb a investic.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování činností při územním a stavebním řízení u náročných staveb a investic.
  • Koordinace technické správy rozsáhlých a složitých majetkových souborů.
  • Řešení podnětů a připomínek k projektové a technické dokumentaci projektů staveb a investic v územním a stavebním řízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání