Přeskočit navigaci

Samostatný správce

Charakteristika

Samostatný správce odborně spravuje rozsáhlý majetek a majetkové soubory, cenné a významné sbírky z oblasti přírodních a humanitních věd, zajišťuje provozuschopnost ucelených provozních a technologických souborů.

Činnosti

  • Spolupráce s památkovými ústavy a orgány státní správy.
  • Správa rozsáhlých památkových objektů a depozitářů.
  • Udržování provozuschopnosti provozních a technologických souborů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování majetkové správy bytových a provozních souborů.
  • Zajišťování středních a generálních oprav staveb nebo technologických zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání