Přeskočit navigaci

Grafik pro média

Charakteristika

Grafik pro média vytváří ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů. Provádí digitalizaci obrazových předloh a počítačové zpracování obrazu a textu ve standardně používaných grafických programech. V rámci výrobních fází tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy souborů korektních tiskových dat vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v jednotlivých tiskových technikách. V příslušných počítačových aplikacích rovněž vytváří archovou montáž tiskových stran všech druhů tiskovin a ve formě datových souborů rovněž řídí přenos tiskových dat na tiskovou formu. Provádí zpracování tiskových forem pro dané tiskové techniky. Provádí správu a kontrolu tiskových dat.

Činnosti

 • Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku.
 • Archivace a vedení kompletní dokumentace zpracovaných souborů dat pro tisk s ohledem na harmonogram výroby.
 • Jednání se zadavatelem a formulace zadání grafického návrhu.
 • Kalibrace zařízení a vymezení pracovního prostoru ICC profilu.
 • Mezioperační kontrola bezchybnosti souborů dat pro tisk – kontrola všech nastavených parametrů, vyřazení stránek a kontrola úplnosti textových, obrazových, grafických prvků, všech kontrolních a pomocných prvků podle platných předpisů a norem.
 • Mezioperační kontrola grafického návrhu, černobílý a barevný digitální náhled, komunikace se zadavatelem.
 • Mezioperační kontrola zhotovené tiskové formy.
 • Nastavení parametrů pro snímání obrazu a digitalizace odrazových a transparentních předloh na bubnových a plošných skenerech.
 • Ovládání počítačových programů a jednotek pro přímé zobrazování dat na film nebo tiskovou formu.
 • Ovládání vyvolávacích linek pro výrobu tiskových forem pro dané tiskové techniky.
 • Provedení vyřazení stran na tiskovém archu a elektronická montáž pomocí příslušných počítačových aplikací.
 • Příjem a kontrola textových a obrazových podkladů ve fyzické i digitální formě, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Přijímání, příprava a odesílání souborů tiskových dat pro osvit na film (technologie CTF), na tiskovou formu (technologie CTP), a to pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Spektrální měření barev, denzitometrická a kolorimetrická měření.
 • Tvorba grafického návrhu tiskových i digitálních médií.
 • Tvorba layoutů (zrcadel) různých druhů tiskovin.
 • Údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Úprava a zlom datových souborů obrazu a textu do připraveného zrcadla v operačních systémech a programech typu Adobe InDesign, v rámci platforem PC a Mac.
 • Určení formátu tiskového archu, počtu tiskových archů podle rozsahu stránek a způsobu tisku a jejich umístění na tiskové formě, včetně všech kontrolních prvků na archu pro všechny tiskové techniky.
 • Vyvolávání, čištění a retuše na tiskových formách.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Zpracování digitálního obrazu – úpravy černobílého a barevného obrazu, sjednocování tónového rozsahu černobílých obrazů a retuše digitálního obrazu v bitmapovém programu typu Adobe Photoshop, a to na platformách PC a Mac a dle specifických zvláštností tiskových technik.
 • Zpracování vektorového obrazu v grafickém programu typu Adobe Illustrator.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání