Přeskočit navigaci

Správce

Charakteristika

Správce zajišťuje správu majetku a majetkových souborů a provozuschopnost provozních, technických a technologických zařízení, budov a staveb.

Činnosti

  • Evidence a inventarizace svěřeného majetku.
  • Provádění prací při správě památkových a kulturních objektů.
  • Správa sbírek z oblasti přírodních a humanitních věd.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování provozuschopnosti strojů, zařízení a technologických celků.
  • Zajišťování údržby a oprav bytového fondu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání