Přeskočit navigaci

Kameraman

Charakteristika

Kameraman obsluhuje kameru, vytváří a snímá obrazové stránky televizních a filmových děl.

Činnosti

  • Navrhování a utváření obrazové stránky trikových záběrů.
  • Obsluha filmové nebo televizní kamery.
  • Snímání televizních pořadů.
  • Výběr exteriérů a příprava interiérů z hlediska obrazové koncepce.
  • Vytváření obrazové stránky filmových a televizních děl v souladu s dramaturgickou koncepcí.
  • Zajišťování účinnosti a technické dokonalosti obrazové části.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání