Přeskočit navigaci

Scénárista a dramaturg audiovizuálního díla

Charakteristika

Scénárista a dramaturg audiovizuálního díla vytváří scénář, na jehož základě má vzniknout audiovizuální dílo. Při jeho tvorbě obvykle vychází z originálního námětu nebo z literární předlohy.

Činnosti

  • Kritické čtení a připomínkování námětu, synopse, treatmentu a scénáře audiovizuálního díla.
  • Tvorba dialogů či vykonávání jiných dílčích prací a úprav při vzniku scénáře audiovizuálního díla.
  • Úzká spolupráce s režisérem a producentem audiovizuálního díla.
  • Vytvoření koncepce převedení literárního (popř. dramatického) díla do audiovizuální formy.
  • Vytvoření scénáře audiovizuálního díla a jeho dopracování v definitivní verzi.
  • Zpracování námětu, synopse a treatmentu audiovizuálního díla.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.